Katman Çalışma Örnekleri

Katmanlar Üzerindeki Hâkimiyetinizi İlan Edin
Adobe Photoshop içerisindeki dokümanlar genellikle birden çok katmana sahiptir. Bu katmanlar bir yönden dokümanlardaki içerikleri daha sağlıklı bir şekilde organize etmenizi sağlarken diğer bir yönden de dokümanlarda farklı görünümlere sahip içerikler elde etmenizi mümkün kılar.
Adobe Photoshop CC Kitabında katman paneli öğelerini kilitleyebilme, katman panelinde filtreleme, katman listesindeki alt katmanları gruplama, linkleme, çoğaltma vb. gibi panelin öz nitelikleri irdelenmiştir.
Bunlara ek olarak katman panelinin sunduğu diğer ek özellikler de tek tek detaylıca incelenmiştir.
Tüm bunların yanında Adobe Photoshop CC Kitabının aynı bölümünde programdaki maskeleme türleri de örnek ve uygulamalarla detaylıca ele alınmıştır. Buna göre;
*Katman maskeleme yöntem ve tekniklerini
*Vektör maskeleme yöntem ve tekniklerini
*Dolgu Katman Maskeleri ve kullanım yöntemleri
*Adjustment Maskeleri kullanım yöntemleri
*Klip maskeleme işlemleri
gibi konular yine titizlikle ve örnek uygulamalarla mantığınıza oturtulmaya çalışılmıştır.

Katmanlar hakkında Master bilgilere sahip olmak için bir Adobe Photoshop CC Kitabı edinin. Aşağıda katman konusunda işlenen örneklerden yalnızca birkaçı yer almaktadır.